Opetusmateriaali

Kotitalouden oppimisympäristö

Oppikirja

Oppilaille ei enää jaeta kotitalouden omaa oppikirjaa, vaan käytämme ns. luokkakirjoja. Kirjat säilytetään luokassa. Uutena oppikirjanamme on pääsääntöisesti Kotitaloustaito 7-9 (Harjula, Löytty-Rissanen, Janhonen-Abruquah, Kustantaja Sanoma Pro 2018).

Tarvittaessa voimme monistaa oppilaille mieluisia ohjeita, muuta materiaalia tai oppilaat voivat ottaa kuvan ohjeesta.

Kotitalousopettajien tekemä oma kotitalouden vihko

Vihkoon kokoamme kirjallisia tehtäviä, arvosanoja pistoista ja kokeista, kotitehtäväarviointeja ym. Vihko sisältää kevätlukukauden asioita, jotka ovat oppilaan henkilökohtaista näyttöä suoritetuista tehtävistä.  Vihko säilytetään pääsääntöisesti luokassa.

Kokeet ja pistot

Keväällä pidetään yksi kirjallinen koe, sekä sen lisäksi pistoja annetuista lukuläksyistä.  Vihkomuistiinpanojen lisäksi Classroomista löytyy tunneilla ja vihosta opittujen aiheiden tueksi materiaalia.

Sähköinen materiaali

Google Classroom on yksi tärkeä oppimisympäristö, johon toivomme jokaisen oppilaan kirjautuvan ja sitä käyttävän: Kotitalouden sähköinen kurssipohja sisältää monipuolisesti materiaalia (videot, muistiinpanoja, tehtäviä, arviointia).

Hämeenkyrön Yhteiskoulun kotitalouden blogi

Hämeenkyrön Yhteiskoulun kotitalouden blogi https://arjentaiturit.blogspot.com/

Blogi sisältää kuvia tehdyistä töistä, kuulumisia kotitaloustunneilta, kotitalouden opetusmateriaalia (myös videot, pelit)

Kotitalouden oppimateriaaleista vain vihko kulkee oppilaan mukana kotiin. Huoltaja kuittaa vihkoon kaikille yhteiset käytännön kotitehtävät. Lisäksi vihkoon voi merkitä vapaaehtoisesti tehtyjä kotitöitä.