9 KOK

KOK9 KANSAINVÄLINEN KOKKI

2 tuntia viikossa 9. luokalla

· Mitä tunneilla tavoitellaan?

Kurssilla tutustutaan eri maiden ruoka- ja leivontakulttuureihin valmistamalla suolaisia ja makeita pikkuruokia ja leivonnaisia. Tavoitteena on syventää kansallista ja kansainvälistä ruoka- ja tapakulttuuria. Oma luovuus ja idearikkaus toimivat ruoanvalmistuksen ja kurssin sisällön lähtökohtana. Tavoitteena on ohjata oppilasta monipuoliseen ja itsenäiseen kotitaloustöiden suunnitteluun ja hallintaan sekä löytämään uusia vahvuuksiaan kotitalouden tiedoissa ja taidoissa. Opetusryhmän koko on 16, jotta työturvallisuus toteutuu.


· Miten arvioidaan?

Numeroarviointi 4-10. Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan kä̈ytännö̈n työskentelyn arviointiin. Arviointiin vaikuttavat työskentelyn aktiivisuus, omatoimisuus, yhteistyötaidot ja innostunut suhtautuminen ruoanvalmistukseen. Arvioinnin tukena käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia.


· Valinnaisen oppiaineen oppisisältö

-Ruoat satokauden mukaan, vegeruoat – Terveelliset välipalat, superfood – Leivonnaiset kansallisesta kansainväliseen – Kotimaiset ja ulkomaiset ruokatrendit – Vuoden ja perhepiirin juhlat


· Valinnaisen oppiaineen työtavat

Ruoanvalmistuksen ja leivonnan suunnittelutehtävät ja käytännön toteutus – Yksilö-, pari- ja ryhmätyöt – Opintokäynnit – Blogimateriaalit: tekstit ja kuvat