8 KOV

KOV VALINNAINEN KOTITALOUS

2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla (TAIP)

· Mikä on tavoitteena?

Tavoitteena on kerrata kaikille yhteisen kotitalousopetuksen perusteita ja ohjata oppilasta monipuoliseen ja itsenäiseen kotitaloustaitojen hallintaan. Aiemmin opittuja tietoja ja taitoja vahvistetaan, laajennetaan, syvennetään ja sovelletaan. Käytännön ruoanvalmistustehtävät ovat olennainen osa opetusta. Tunneilla korostetaan oppilaan omaa vastuuta työn suunnittelusta, toteutuksesta ja hyvistä tavoista.


· Miten arvioidaan?

Numeroarviointi 4 – 10. Tietoja ja taitoja arvioidaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kotitaloudessa arvioidaan oppilaan edistymistä käytännön toimintataidoissa, tiedonhallintataidoissa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa. Näyttöä antavat yksilö- ja ryhmätehtävät, käytännön osaamista mittaavat taitokokeet sekä omien aterioiden suunnittelu ja toteutus. Arvioinnin tukena käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia.


· Valinnaisen oppiaineen oppisisältö

Elintarviketuntemuksen lisääminen – Kalenterivuoden juhlat ja perhejuhlat – Omien aterioiden suunnittelu ja toteutus – Kotimainen ja kansainvälinen ruoka- ja tapakulttuuri – Erityisruokavaliot – Kestävä kehitys, vastuullinen kuluttaminen, ruokahävikki


· Valinnaisen oppiaineen työtavat

Yksilö-, pari-ja ryhmätyöt – Erilaiset ruoanvalmistus- ja leivontatehtävät – Omat ateriasuunnitelmat ja toteutukset – Opintokäynnit – Blogimateriaalit: tekstit ja kuvat

Opetusryhmän koko on 16 oppilasta.