8 KOMM

KOMM MAKUMATKALLA

2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla (VA)

· Mikä on tavoitteena?

Tavoitteena on vahvistaa kotitalouden tietoja ja taitoja. Aiemmin opitut asiat työskentelystä kertautuvat jokaisella kerralla ja taidot karttuvat harjoittelemalla. Tavoitteena on lisäksi oppia tuntemaan oman maan, sekä kansainvälistyvän maailman ruokakulttuuria, ihmisiä ja tapoja.


· Miten arvioidaan?

Numeroarviointi 4-10. Arviointiin vaikuttavat työskentelyn aktiivisuus, omatoimisuus, yhteistyötaidot ja innostunut suhtautuminen ruoanvalmistukseen. Arvioinnin tukena käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia.


· Valinnaisen oppiaineen oppisisältö

-Suomalaisen ruokakulttuurin keskeiset piirteet, ruokalajit ja leivonnaiset – Eurooppalaiset ja kaukomaiden ruokakulttuurit: ruoka-aineet, ruokalajit ja ruoanvalmistustavat – Perinteiset kansainväliset maut – Kotimaiset ja ulkomaiset ruokatrendit


· Valinnaisen oppiaineen työtavat

-Erilaiset ruoanvalmistus-ja leivontatavat – Yksilö-, pari- ryhmätyöt – Vierailijakäynnit ja mahdolliset opintoretket – Blogimateriaalit: tekstit ja kuvat


Opetusryhmän koko on 16 oppilasta.