8 KOL

KOL8 LEIVONTAKURSSI 2 tuntia viikossa

8. luokan joko syys- tai kevätlukukaudella (TAIL)


· Mikä on tavoitteena?

Tavoitteena on kehittää leivontataitoja ja perehtyä leivontaohjeiden tulkitsemiseen ja soveltamiseen.


· Miten arvioidaan?

Kotitalouden kurssi on lyhytkurssi ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista annettuihin tehtäviin. Arvioinnissa huomioidaan käytännön toimintataidot, tiedonhallintataidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.


· Valinnaisen oppiaineen oppisisältö

-Erilaiset taikinatyypit: suolaiset ja makeat leivonnaiset – Leivonnaisten koristelutekniikat – Leivonnaiset arki-ja juhlapöytään – Hintavertailut – Omavalintaisen juhlan tarjottavien suunnittelu ja valmistaminen


· Valinnaisen oppiaineen työtavat

Työskentely on enimmäkseen parityötä

Blogimateriaalit: tekstit ja kuvat

Opetusryhmän koko on noin 16 oppilasta.